PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Szlachetna paczka

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Trzymamy kciuki za galę a Was zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://nto.plStawki stypendiów w roku akademickim 2018/2019

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Stypendium socjalne
przyznano w następujących progach i wysokościach:

 • I próg – dochód 0 zł – 250 zł/miesięcznie na osobę – 1100/zł m-ąc
 • II próg – dochód 250,01 zł – 500 zł / miesięcznie na osobę – 1000 zł/m-ąc
 • III próg – dochód 500,01 zł –750 zł /miesięcznie na osobę – 900 zł/m-ąc
 • IV próg – dochód 750,01-1000 zł / miesięcznie na osobę – 800 zł/ m-ąc
 • V próg – dochód 1000,01-1051,70 zł/miesięcznie na osobę – 700 zł/m-ąc

Stypendium Rektora
przyznano w następujących proporcjach i wysokościach (z zachowaniem warunku, że maks. 10 % studentów na kierunku może otrzymać w/w stypendium)

 • I grupa 3% – 800 zł/ m-ąc
 • II grupa 3% – 700 zł/m-ąc
 • III grupa 4% – 600 zł/m-ąc

Średnie od których zostały przyznane stypendia Rektora:

 • Administracja od 4,55
 • Logistyka od 4,18
 • Pedagogika I stopień od 4,66
 • Pedagogika II stopień od 4,78
 • Zarządzanie I stopień od 4,13
 • Zarządzanie II stopień od 4,69

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • stopień lekki – 1000 zł/m-ąc
 • stopień umiarkowany – 1100 zł/m-ąc
 • stopień znaczny – 1200 zł/m-ąc

Jednorazowa zapomoga finansowa

Maksymalna kwota zapomogi to 1700 zł.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log