PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Szlachetna paczka

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Trzymamy kciuki za galę a Was zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://nto.plStypendia Rektora

Stypendia Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przyznawane jest na wniosek studenta na okres roku akademickiego. Stypendia rektora przysługują również studentom I semestru studiów II stopnia, o ile rozpoczęli je oni nie później niż rok po ukończeniu studiów I stopnia.

   O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendia dla najlepszych studentów studiów dziennych przyznawane przez Rektora uczelni. Stypendia przyznawane są na okres semestru. Do chwili obecnej ponad 300 studentów otrzymało stypendium Rektora. Co semestr pięciu studentów z każdego kierunku studiów legitymujących się najlepszą średnią ocen otrzymuje stypendia.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log