PL / EN / DE / UK


Studia podyplomowe – informacje ogólne

Szanowni Państwo!

Wyzwania związane z budowaniem europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej, w której kwalifikacje pracujących są głównym atutem i warunkiem konkurencyjności firm, wymuszają permanentne aktualizowanie i poszerzanie wiedzy zdobytej w czasie studiów wyższych, a także nabywanie nowych sprawności bądź dodatkowych specjalności zawodowych. Najlepszym sposobem realizacji tych celów jest podjęcie nauki na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych oferowanych przez szkoły wyższe. Przeto, abyście Państwo mogli sprostać wyzwaniom przyszłości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu przygotowała bogatą ofertę atrakcyjnych studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.

Przygotowane przez nas studia i kursy kwalifikacyjne dostosowane są do potrzeb rynku pracy. Znaczy to, że ich słuchacz ma szansę w istotny sposób zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, przekwalifikować się lub założyć własną działalność gospodarczą.

Do podjęcia studiów podyplomowych w naszej Uczelni zachęcają warunki studiowania:

  • znakomita kadra naukowa oraz wybitni doświadczeni praktycy,
  • doskonała infrastruktura,
  • najniższe czesne,
  • szeroka oferta studiów.

Zajęcia odbywają się w piątki i dla wybranych specjalności soboty lub niedziele.

Studia 2 semestralne trwają od października do czerwca.

Studia 3 semestralne trwają od października do sierpnia.

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami i podjęcia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log