PL / EN / DE / UK


Systemy informatyczne w logistyce

Specjalność: SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE

Na rynku edukacyjnym w Polsce Systemy informatyczne w logistyce są nową specjalnością. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jako pierwsza uczelnia w województwie opolskim oferuje taką specjalizację. Analizując ofertę kształcenia w obszarze Systemów informatycznych i logistyki w ramach tej specjalności w WSZiA można zauważyć, że została ona zbudowana pod kątem potrzeb przedsiębiorstw, których jedną z działalności jest logistyka.

W systemie szkolnictwa wyższego kwalifikacje z zakresu systemów informatycznych w logistyce można zdobywać głównie w ramach kierunków logistyka oraz informatyka, a także w ramach studiów podyplomowych. Na polskich uczelniach w ramach wyżej wymienionych kierunków funkcjonują również specjalności, które związane są bezpośrednio z systemami informatycznymi w logistyce. Może stanowić to silny bodziec do rozwoju tych technologii w Polsce.

Jeśli chodzi o treści kształcenia na specjalizacji systemy informatyczne w logistyce oferowanych w WSZiA, prezentują one podejście bardziej ogólne związane z ujmowaniem w sposób algorytmiczny funkcjonowania przedsiębiorstwa i wykorzystywaniem w procesach zarządzania zapasami, produkcją i dystrybucją systemów informatycznych. Duzy nacisk przy opracowaniu programu nowej specjalności położyliśmy na naukę praktyczną – dotyczącą pracy na istniejących programach informatycznych wspomagających zarządzanie i procesy logistyczne w przedsiębiorstwach. Absolwenci tej specjalizacji, bez problemu odnajdą się zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych czy handlowych, gdzie wykorzystywane są programy informatyczne.

Studia te, są zorientowane na szukanie optymalnych logistycznych rozwiązań przy wykorzystaniu istniejących już narzędzi informatycznych. Jest to oczywiście silnie związane z profilami kierunków studiów, w ramach których organizowana jest specjalność – czyli na Logistyce.

Program nowej specjalności zakłada m.in. następujące wykłady specjalistyczne:

  • ­Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • ­Wdrażanie zintegrowanych systemy informatyczne klasy ERP
  • ­Systemy business inteligence
  • ­Narzędzia tworzenia i analizy raportów
  • ­Inteligentny łańcuch dostaw
  • ­Zajęcia z wykorzystaniem programu CSR – zarządzanie logistyczne kontaktami z klientem
  • ­Zajęcia z wykorzystaniem programu z zakresu zarządzania magazynem – WMS
  • ­Zajęcia z wykorzystaniem programu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym – MRP II
  • Zajęcia z wykorzystaniem programu z zakresu systemów zintegrowanych zarządzania przedsiębiorstwem ERM
  • Zajęcia z wykorzystaniem programu z zakresu systemów zintegrowanych zarządzania łańcuchem dostaw SCM

Zajęcia będą w dużym stopniu prowadzone przez praktyków, którzy na konkretnych przykładach z ich pracy zawodowej będą przekazywali studentom wiedzę praktyczną, w wyniku czego absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log