PL / EN / DE / UK


Wirtualna biblioteka

loga-naglowek-projekt-opi“Inwestujemy w Twoją przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1
Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw „Opolska Platforma Innowacji”
nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00 z dnia 10.12.2012 r.

Wirtualna biblioteka oferuje w swoich zasobach książki oraz czasopisma w wersji on-line w zakresie szeroko rozumianej ekonomii , zarządzania oraz innowacyjności. W swoich zbiorach posiadamy ponad 100 e-booków z zakresów m.in: finansów, prawa, rachunkowości, kadr, marketingu, tworzenia dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych, umów handlowych, itp.

Pozycje wydane przez WSZiA są dostępne w wersji on-line, natomiast pozostałe pozycje są udostępniane na komputerach znajdujących się w bibliotece WSZiA.

W celu skorzystania z zasobów wirtualnej biblioteki prosimy o udanie się do biblioteki WSZiA, która mieści się w budynku głównym uczeni przy ul. Niedziałkowskiego 18 w Opolu.

EBOOKI z zakresu zarządzania i ekonomii

EBOOKI z zakresu pedagogiki

Zapraszamy do skorzystania z pakietu darmowych podręczników (ebooków) o tematyce przydatnej w pracy każdego pedagoga. Wystarczy kliknąć na zdjęcie. Miłej lektury.

wyzwania wobec szkolnictwa rozumeinie w starość_2014 two roads
ważne sprawy stres oksydacyjny współczesność
szkoły wyższe wybrane problemy pedagogiczne medyczne
kobieta i czas o pracy i pomocy humanistyczny wymiar
praca a długowieczność_starość 2012 w poszukiwaniu dysleksja rozowjowa
pamiętaj o swojej_starość 2011 psychofizyczne diagnozy starosc_2010
idea wolontariatu starość_2008 edukacja w dobie
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log