PL / EN / DE / UK


mgr Józef Kaczmarek

  • 2002 Kaczmarek J. (współautor),  Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, WSZiA,  Opole 2002,
  • 2008 Pokusa T., Kaczmarek J., Sylwetka absolwenta i zakres kształcenia na kierunku Logistyka w WSZiA w Opolu, Ekonomiczno-Społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji, WSZiA, Opole 2008,  strony: 243-255,
  • 2009 Pokusa T , Potwora W.,  Kaczmarek J. ( red. naukowa ) Nauka w służbie wartości, WSZiA, Opole 2009.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log