PL / EN / DE / UK


Artykuły Witold Potwora

dr Witold Potwora

  • D. Potwora, W. Potwora, Marketing masowy a irracjonalność postaw i decyzji konsumentów [w:], Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego, red. naukowa, U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska, Uniwersytet Opolski 2013, strony: 93-110.
  •  D. Potwora, W. Potwora, Kluczowe zakresy działalności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych – próba podejścia jakościowego [w:], Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, pod redakcją Agaty Zagórowskiej, ROSP Opole 2013, strony:160-174.
  •  W. Potwora, Innowacyjność gospodarki Opolszczyzny w świetle analizy źródeł zastanych [w:], Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Joanny Żurawskiej, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013.
  •  D. Potwora, W. Potwora, Wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regionalnych smart specialisation [w:],  Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 337, Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych, red. naukowi K.  Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, strony: 227-238.
  •  W. Potwora, A. Slyusarenko, A. Ohiienko, Economic transformations of the global space and their impast on Ukraine, D. Potwora, (współautor), Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2014, stron: 228.
  •  D. Potwora, W. Potwora, Innowacje a strategie marketingowe mikro i małych przedsiębiorstw, [w:], Innowacje i przedsiębiorczość, Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza, 2015, strony: 149-160.
  •  D. Potwora, W. Potwora, Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego, [w:], Handel Wewnętrzny nr 3, 2015, IBRiK, Warszawa 2015, strony: 185 -195.
  •  W. Potwora, R. Skupskyi, V. Krayniy, Paradigm of the Shadow Economy of Ukraine: Methodological Aspects of Evaluation [w:], Social and Economic Aspects of Sustainable Development of Regions, Book II, The Academy of Management and Administration in Opole, 2018, strony: 70-78.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log