PL / EN / DE / UK


dr Ferdynand Reiss

dr Ferdynand Reiss

  • 2018 Elektromobilność jako element poprawy jakości życia współczesnego społeczeństwa, stron 3 , materiały z konferencji internetowej w dniu 23.11.2018, zbiór prac naukowych: Comteporary  Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (Współczesne problemy podniesienia jakości  życia w zglobalizowanym świecie), Berdyansk 2018, strony: 513-516 , ISBN 978-83-946765-1-3.
  • 2017 Pozaeksploatacyjne czynniki wymiany pojazdów samochodowych w przedsiębiorstwach transportowych – problemy wybrane, Uniwersytet Pedagogiczny w Berdyansku, Berdyansk 2017.
  • Ferdynand Reiss The influence of the commercial and marketing factors of the motor vehicles exchange on the logistics managment in transport enterprises, in Sustainable Development: Social and Economic Changes. Edited by W. Duczmal, T. Pokusa, L. Stepanenko, WSZiA w Opolu, Opole 2016 s. 94-105.
  • Ferdynand Reiss Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na dostępność transportową i rozwój turystyczny wybranych regionów, w: 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań, Opole 2016.
  • Ferdynand Reiss Znaczenie transportu w obsłudze ruchu turystycznego, w: Соцiально-економiчний poэbиtoк: poль iнфopmaцiЇ  ta hobих texhoлогiй, беpдяhcьк 2016
  • Ferdynand Reiss Wybrane problemy marketingu usług transportowych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 850, Szczecin 2015
  • Ferdynand Reiss Zarządzanie logistyczne eksploatacją techniczną pojazdów samochodowych w aspekcie procesu ich wymiany na przedsiębiorstwie transportowym, w: Koncepcje i narzędzia współczesnej logistyki. Wyd. Instytut Śląski sp. Z. o. o., Opole 2015
  • Ferdynand Reiss Maintence as a critical determinant of automotive vehicles replacement in transportation companies, w: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. Modelling of change in transportation subsystems. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
  • Ferdynand Reiss Podstawowe elementy teorii optymalizacji. Wybrane praktyczne modele wymiany pojzadów samochodowych w przedsiębiorstwach transportowych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 666, Szczecin 2011
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log