PL / EN / DE / UK


dr Marek Janicki

dr Marek Janicki

 • Janicki, Unilateralne metody unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku, w: Zeszyty Naukowe Ekonomia nr 26, wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • Janicki, Wybrane elementy zasad unikania podwójnego opodatkowania, w: Zeszyty Naukowe Ekonomia 27 wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2002
 • Stanisławiszyn, M. Janicki, Funkcjonowanie rachunku bankowego samorządu terytorialnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998 r.
 • Janicki, A. Krawczyk, Próba oceny systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego (pod red. S. Dolaty), Uniwersytet Opolski, Opole 2000 r.
 • Janicki, Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, w: Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, (red. S. Dolata) wyd.: Uniwersytet Opolski, Opole 2002
 • Janicki, Wybrane zagadnienie dotyczące konstrukcji prawnej nowego podatku od nieruchomości, w: Orientacja rynkowa a zarządzanie (red. M. Duczmal, W. Potwora) wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2002
 • Krawczyk A., M. Janicki, Wybrane aspekty wdrażania programu restrukturyzacyjnego Fabryki Maszyn i Urządzeń „Famak 2000”, w: Orientacja rynkowa a zarządzanie (red. M. Duczmal, W. Potwora) wyd. WSZiA, Opole 2002
 • Janicki, Wybrane aspekty harmonizacji systemu podatkowego Polski i Unii Europejskiej, w: Wymiary globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2002.
 • Janicki, Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, w: Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wyd Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Janicki, Kataster jako warunek reformy podatku od nieruchomości, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, wyd. UMCS w Lublinie 2003
 • Janicki, Konkurencja prawna nowego podatku od nieruchomości, w: Zeszyty Naukowe WSZiA w Opolu 2002
 • Janicki, Konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie globalizacji, w: Wymiary globalizacji, Aspekty społeczno-ekonomiczne. Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2003
 • Janicki, Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Zeszyty Naukowe WSZiA w Opolu, Wydawnictwo PAN, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 2003
 • Janicki, Selected Aspects of the Reform of the System of Taxation on Real Estate in Poland, w: Problems of the functioning of local self – government, Economic and environmental studies No. 4/2003.
 • Janicki, Kształtowanie się struktury podmiotów sektora MSP według form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w: Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania, Wydawnictwo PAN, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 2004
 • Janicki Finansowanie ochrony środowiska w Polsce, /red. S. Czaja/ Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 31/2004, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2004.
 • Janicki, Przesłanki tworzenia wielofunkcyjnego systemu ewidencjonowania nieruchomości, w: Miasta w okresie przemian, red. J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • Janicki, Fundusze I programy jako instrumenty finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw,/ red. M. Duczmal, T. Pokusa/, w: Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania, Wydawnictwo PAN, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 2004
 • Recenzja publikacji z projektu: Klastry – badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie opolskim. Banchmarking i podsumowanie, pod red. nauk. T. Pokusy, J. Żurawskiej, WSZiA Opole 2011;
 • Mierniki oceny podmiotów ekonomii społecznej – publikacja w ramach konferencji Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, WSZiA Opole 13.12.2013.
 • Innovation as an area of social-economic order in sustainable development indicators in the Opole region against Poland in the years 2005-2014 , Social and economic priorities in the context of sustainable development, Edited by prof. dr hab. Kateryna Vlasenko dr Wojciech Duczmal dr Tadeusz Pokusa, ISBN 978 – 83 – 62683 –78 – 9 © Publishing House WSZiA, 2016, s.16
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log