PL / EN / DE / UK


dr Stanisław Karleszko

dr Stanisław Karleszko

 • Zarządzanie i logistyka humanitarna, jako rola i zadania rządowe i samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, [w:] Logistyka humanitarna i zarządzanie w kryzysie – wybrane problemy, pod redakcją T. Pokusy i M. Duczmal, WSZiA Opole 2009 r., str. 248 – 288.
 • Talenty źródłem innowacyjności i konkurencji – wybrane problemy, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, pod redakcją M. Duczmala i T. Pokusy, WSZiA Opole 2010, str. 112 – 120.
 • Cel i zakres badania sprawozdań finansowych, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, pod redakcją M. Duczmala i T. Pokusy, WSZiA Opole 2010, str. 178 – 186.
 • Planowanie finansowe grup kapitałowych, [w:] Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno społeczne, pod redakcją T. Pokusy, WSZiA Opole 2010, str. 123 – 132.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie wybrane problemy, [w:] Zeszyty Naukowe WSZiA w Opolu, pod redakcją M. Duczmala i T. Pokusy, Wydawnictwo Śląskie w Opolu 2011.
 • Przedmiot, metody i zasady prowadzenia procesu inwentaryzacji‘ – artykuł zgłoszony do opublikowania w zeszytach naukowych. (współautor: P. Karleszko)
 • Logistyka odzysku odpadów komunalnych w Polsce w świetle wymogów unijnych i zmian legislacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe WSZiA w Opolu, pod redakcją M. Duczmala i T. Pokusy, Wydawnictwo Śląskie w Opolu 2011.
 • Wyłanianie talentów młodzieży poprzez edycję olimpiad ekonomicznych i doświadczenia WSZiA w Opolu za lata 2004 – 2007;
 • Zarządzanie kryzysowe i logistyka humanitarna jako rola i zadania rządowe i samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, [w:] Logistyka humanitarna i zarządznie kryzysowe – wybrane problemy, WSZiA Opole.
 • Logistyka odzysku odpadów komunalnych w Polsce w świetle wymogów unijnych i zmian legislacyjnych, [w:] Zarządzanie, logistyka, finanse, problemy innowacyjności, pod redakcją T. Pokusy i M. Duczmal, WSZiA Opole.
 • Małgorzata Kowalska, Kazimierz Łukawiecki, E-administracja w Polsce, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji. Innowacyjność Komunikacja. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. M. Duczmal i dr T. Pokusy , Opole 2013, str. 109-123. (współautor: M. Kowalska, K. Łukawiecki)
 • Problemy sektora bankowego w Polsce [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji. Innowacyjność Komunikacja. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. M. Duczmal i dr T. Pokusy , Opole 2013, str. 151-158.
 • Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, [w:] Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod kierunkiem W. Duczmal i J.Żurawska , Opole 2014, str. 35-45.
 • 2015 Stanisław Karleszko, Danuta Nędzi, Wybrane problemy etyki urzędniczej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu  [w:] Social responsibility business and administration – creation of innovation management, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk 2015, strony: 238-256.
 • 2016 Stanislaw Karleszko, Selected problems of the homeless to attempting to their employment [w:] Technologies of shaping and enhancing health of human and society, WSZiA w Opolu, Opole 2016, s. 195.
 • 2017 Stanisław Karleszko, Wybrane problemy innowacji społecznych a współczesne wyzwania [w:] Economy and education: modern tendencies, WSZiA w Opolu, Opole 2017, strony: 14-20.
 •  2018 Stanisław Karleszko, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jako wkład nowoczesnej wiedzy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Wyższej Szkół Zarządzania i Administracji w Opolu w wychowaniu młodzieży i przyszłych ekonomistów, zgłoszono do druku, Berdyansk State Pedagogical University 2018.
 •  2018 Stanisław Karleszko, Jadwiga Kozakiewicz, Outsourcing jako metoda szukania oszczędności finansowych w sektorze zdrowotnym – wyniki badań [w:] Problems and prospects od territories’ socio-economic development, WSZiA w Opolu, Opole 2018, strony: 31-33.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log