PL / EN / DE / UK


dr Wojciech Duczmal

dr Wojciech Duczmal

Praca zwarta:

 • Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 135. [współautorzy: Pieczonka, J., Lewandowski, H.]
 • Potencjał innowacyjny firm w województwie opolskim, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2014, s.332, [współautor: Żurawska J.],
 • Wspomaganie komputerowe rachunkowości zarządczej, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Centrum Innowacji i transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej, Opole 2016, s. 248.
 • Elementy inżynierii i analizy systemów zarządzania Wybrane aspekty logistyczne. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2019,  [współautor: Wornalkiewicz W.] – w redakcji.

Praca zwarta redagowane:

 • Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, ss. 242. [współred.: Pokusa T.]
 • Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i rynku pracy, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, ss.125. [współred.: Pokusa T.]
 • Ścieżki kariery. Drogowskazy. Wybory. Decyzje, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, ss. 183. [współred.: Żurawska J.]
 • Profesjonale kadry Opolszczyzny, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, ss. 315. [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. I Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, ss. 86. [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. II, (2010), Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, ss. 178. [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. III, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, ss. 281. [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. IV, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2011, ss. 112. [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. V, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, ss. 184, [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. VI, (2011), Opole: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. ss. 78, [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. VII, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, ss. 87. [współred.: Potwora W.]
 • Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim t. IX, (2011), Opole: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, ss. 177, [współred.: Potwora W.]
 • Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, ss. 367, [współred.: Pokusa, T.],
 • Współczesność na rozdrożu? O edukacji wychowaniu i profilaktyce słów kilka, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, ss. 189, [współred.: Śliwa Sł.],
 • Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwach. Kreatywność i komunikacja, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, ss. 306, [współred.: Żurawska J.],
 • Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, ss. 240, [współred.: Czepczarz J., Śliwa S.]
 • Nietechnologicznie innowacje w teorii i w praktyce, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2014, ss.327, [współred.: Żurawska J.]
 • Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy, Sławomira Kani, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2014;
 • Potencjał innowacyjny firm w województwie opolskim, pod red. nauk Wojciecha Duczmala i Joanny Żurawskiej, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2014;
 • Koncepcje i narzędzia współczesnej logistyki – monografia upowszechniająca projekt, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala i Tadeusza Pokusy, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2015;
 • Poznać i zrozumieć świat – innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, pod red. nauk. Wojciecha Duczmala i Sławomira Śliwy, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2015;
 • Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami, pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy, Wydawnictwo WSZiA w Opolu Opole 2015.

Artykuły:

 • Innovative funding models for student state support (Innowacyjne modele finansowania szkolnictwa wyższego). [w:] Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, red. W. Potwora, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2009, s. 85-94.
 • Znaczenie kapitału intelektualnego w procesach innowacyjności krajów EU4, [w:] Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 291-313. [współautor: Duczmal M.]
 • Logistyka humanitarna w świetle literatury angielskojęzycznej, [w:] Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe, red. T. Pokusa, M. Duczmal, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2009., s. 117 – 125.
 • Światowy kryzys finansowy. Przyczyny, skutki i możliwości przezwyciężenia, [w:] Duczmal W, Żurawska J. (red.) Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i rynku pracy, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2009, s. 39-46, [współautor: M. Tarnogrodzka]
 • Wybrane aspekty zarządzania systemem szkolnictwa wyższego w Polsce. Międzynarodowa mobilność naukowców oraz studentów w Polsce – stan aktualny i perspektywy, [w:] Potwora W., Żurawska J. (red.), Umiejętności menedżerskie – ich rola w zarządzaniu firmą i samorozwoju, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole. 2010, s.62-72.
 • Wybrane aspekty zarządzania systemem szkolnictwa wyższego w Polsce – stan aktualny i perspektywy, [w:] Potwora, W., Żurawska, J. (red.), Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 63-78.
 • Wnioski i rekomendacje z badań klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, [w:] Duczmal W., Potwora W., (red.) Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim cz. X, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 199-248. [współautor: W. Potwora]
 • Polityka urynkowienia działalności edukacyjnej i badawczej uniwersytetów w Polsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, [w:] Trzmiela D. M., Żurawska J. (red.) Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.263-277,
 • Ewidencja kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej, [w:] Duczmal W., Potwora W., (red.) Profesjonalne kadry Opolszczyzny, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 207-218.
 • Perspektywy rozwoju offshoringu w Polsce, [w:] Duczmal W., Żurawska J., (red.) Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Kreatywność i komunikacja, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2013, s. 63-76, [współautor: M. Bujak, M. Cygara]
 • Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w pogoni za innowacją, [w:] Duczmal W., Żurawska J. (red.) Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2014, s. 80-110
 • Konstrukcja biznesplanu w praktyce zakładania spółdzielni socjalnych [w:] Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2014; [współautorka Mrukot-Kostrzycka Martyna]
 • 2015 Duczmal Wojciech, Uczenie się przez dzielenie – innowacje w edukacji wczesnoszkolnej. [w:] Poznać i zrozumieć świat – innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2015.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log