PL / EN / DE / UK


mgr Filip Pokusa

mgr Filip Pokusa

 • 2018 Pokusa F., Dombrovska L., Regional disproportions in the formation of attracted resources of commercial banks of Ukraine and the efficiency oftheir placement, [w:] Social and economic aspects of sustainable development of regions, WSZiA w Opole, Opole 2018.
 • 2018.Pokusa F., Pokusa K., Euroregion – jego istota i zasady funkcjonowania [w:] Problems and prospects of territories socio-economic development, WSZiA w Opolu, Opole 2018, strony:  47-50.
 • 2018. Pokusa F., Klyuchnik A., Marketing communications are a factor of efficiency of management of enterprise sale activity [w:] Social and economic aspects of sustainable development of regions, WSZiA w Opole, Opole 2018, strony: 29-33.
 • 2017 Pokusa T., Pokusa F,, Zarządzanie obywatelskie jako obraz administracji postmodernistycznej [w:] Gospodarka i edukacja: nowoczesne tendencje, WSZiA w Opolu, Opole 2017, strony: 25-29.
 • 2017 Pokusa F., Wybrane aspekty wpływu czasu wolnego na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży [w:] Problems and prospects of territories  socio-economic development, WSZiA w Opolu, Opole 2017, strony: 171-173.
 • Pokusa, F. Pokusa Effeciveness of humanitarian logistics W: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego– zarządzanie informacją i nowymi technologiami. Monografia. Wydawnictwo-Beriansk.2016 s.59
 • Pokusa „Wykorzystanie środków promocji miasta w świetle zadań samorządu terytorialnego” w: Modern problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy, WSZiA w Opolu, Opole 2016, s. 68-72;
 • 2016 Pokusa T, Pokusa F., Marketing sportowy na przykładzie drużyny siatkarskiej ZAKSA Kędzierzyn – Koźle [w:] Modern problems of improve living standards in a globalized world, WSZiA w Opolu, Opole 2016, strony: 191-195.
 • Walawender, F. Pokusa „Etyczne aspekty zarządzania – etyka biznesu i współdziałania ludzi” w O. Bilychenko, M. Duczmal, I. Ostopolets, „Person, Family, and Society: Interdisciplinary approach to the harmonization of interests”, WSZiA w Opolu, Opole 2016, s. 226-233;
 • Pokusa „Społeczno-ekonomiczne przesłanki podejmowania aktywności ruchowej w świetle literatury przedmiotu i badań własnych” w Problems and prospects of trritories’ Socio-Economic Development, WSZiA w Opolu, Opole 2016, s 189-191;
 • Pokusa „Uwarunkowania podejmowania aktywności rekreacyjnej przez ludzi młodych w województwie Opolskim” w T. Pokusa,W. Duczmal, T. Nestorenko, red. nauk., Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління, БДПУ, Berdiańsk (Ukraina) 2015 s. 329;
 • Pokusa, F. Pokusa „Zawodnik na rynku sportowym w Polsce (na przykładzie Michała Winiarskiego” w red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, „Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami”, WSZiA w Opolu, Opole 2015, s. 376-396.
 • Pokusa „Marketing sportowy i sponsoring jako obszary działań innowacyjnego konsultingu zarządczego” w red. nauk. W. Duczmal, J. Żurawska „Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce” WSZiA w Opole, Opole 2014, s 243-253;
 • Pokusa, „Złożony produkt terytorialny na przykładzie Opola” w red. nauk.T. Pokusa ,„Zarządzanie logistyka –procesy, koncepcje, narzędzia ” WSZiA w Opolu, Opole 2013, s.209-218;
 • Pokusa, „Dziedzictwo historyczne i kultura jako marketingowe subprodukty terytorialne Opola” w red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji – innowacyjność, komunikacja ”, WSZiA w Opolu, Opole 2013, s.177-188.
 • Pokusa, „Promocja produktu miejskiego na przykładzie Opola – wyniki badań” w red. nauk. T. Pokusa, W. Duczmal „Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości” WSZiA w Opolu, Opole 2012, s. 300-318;
 • Pokusa, F. Pokusa, „Sponsoring w sporcie jako działanie marketingowe” w red nauk. T. Pokusa, W. Duczmal „Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości” WSZiA w Opolu, Opole 2012,s 107-118;
 • Pokusa, T. Pokusa, „Kształtowanie przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w aspekcie roli menadżerów produktów sportowych na przykładzie Opola” w red. nauk. W. Potwora, J. Żurawska ,„Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania” WSZiA w Opolu, Opole 2011, s.95-104;
 • Pokusa, „Promocja i produkt w marketingu terytorialnym – wybrane elementy analizy” w red. nauk T. Pokusa, „Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania” WSZiA w Opolu, Opole 2011, s.161-171;
 • Pokusa, F. Pokusa, „Marketing terytorialny i warunki jego rozwoju – ujęcie teoretyczne” w red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa ,„Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy” WSZiA w Opolu, Opole 2010, s.44-56;
 • Pokusa, „Promocja miasta Opola w świetle analizy prowadzonych działań” w red. nauk. T. Pokusa, „Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne”, WSZiA w Opolu, Opole 2010, s.142-161;
 • Pokusa (współautor) „Asy ze Wschodniej czyli 50 na 50 Kolejarza Opole”, WSZiA w Opolu, Opole 2010.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log