PL / EN / DE / UK


prof. dr hab. Marek Piałucha

prof. dr hab. Marek Piałucha

  • Wykorzystanie marketingu w zarządzaniu gminą, [w:] Nauka w służbie wartości pod red. T. Pokusy, W. Potwory, J. Kaczmarka, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009. ss. 138-148, rys. 1, tab. 2, bibliogr. 5 poz.
  • Od rywalizacji do współpracy partnerskiej, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji pod red. E Weiss, M. Godlewskiej, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009, ss. 41-52, rys. 2, 10 poz.
  • Bariery wprowadzania procesowej struktury zarządzania, [w:] Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy społeczno-ekonomiczne, pod red. T. Pokusy, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010. ss. 21-28, rys. 1, 7 poz.
  • Ewolucja zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, [w:] Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania, pod red. T. Pokusy, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011. ss. 28-39, rys. 2, 8 poz.
  • Rola logistyki produkcji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie, Logistyka, Finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, red. T. Pokusa, M. Duczmal, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 30 – 38.
  • Innowacje jako czynnik uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, [w:] Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. W. Duczmala i J. Żurawskiej, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, ss. 21-39
  • Od internacjonalizacji do globalizacji działalności przedsiębiorstwa w: 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań IŚ, WSZiA Opole 2016 s.210
  • 2019 Od walki konkurencyjnej do kooperacji partnerskiej (publikacja przygotowywana na konferencję w Berdyansku).
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log