PL / EN / DE / UK


Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – 4 edycja

Cel studiów
Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w różnych typach bibliotek.

Adresaci
Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza oraz pracownika informacji.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:
• pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotekach różnego typu m. in. bibliotekach publicznych, mediatekach, bibliotekach szkół wyższych i ośrodkach informacji,
• osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do pracy również w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Wiedza i umiejętności
Słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w działalności zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, dotyczące:
• historii książki i bibliotek,
• organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek,
• znajomości procesów bibliotecznych: gromadzenia, ewidencji, opracowania i udostępniania zbiorów,
• opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów,
• zautomatyzowanych systemów bibliotecznych i bibliotek cyfrowych,
• informacji naukowej, strategii wyszukiwania informacji, ich opracowania i realizacji,
• korzystania zasobów i usług dostępnych w Internecie, technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• metodyki przygotowywania spisów bibliograficznych,
• metodyki pracy biblioteki szkolnej i promocji czytelnictwa,
• marketingu bibliotecznego,
• technik komunikacyjnych,
• metodyki pracy z czytelnikiem,
• biblioterapii oraz metodyki pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym.

Organizacja studiów
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin dydaktycznych : 300, w tym praktyka: 30 godzin
Rozpoczęcie: październik 2020
Zakończenie: sierpień 2021
Cena według tabeli opłat: opłaty.
Część zajęć odbywa się w opolskich bibliotekach. Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log