PL / EN / DE / UK


Administracja publiczna

Administracja publiczna

Celem jest zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania administracji publicznej, a także kwestiami kontrowersyjnymi oraz mającymi znaczenie praktyczne.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów konwersatoryjnych i ćwiczeń, przez pracowników Wydziału Politologii, Socjologii i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz praktyków administracji rządowej i samorządowej.

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności adresowane do pracowników samorządowych pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osób pragnących podjąć pracę w administracji rządowej i samorządowej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log