PL / EN / DE / UK


Asystent rodziny

Asystent rodziny

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować w charakterze asystenta rodziny.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących z dziećmi lub rodziną.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę i  kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Studia umożliwiają  poznanie metod i narzędzi  pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny.

Praktyka: 30 godzin

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log