PL / EN / DE / UK


Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi

Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi

Cel studiów

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz mającymi problemy edukacyjne.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz osoby w wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje oraz przygotowanie do prowadzenia działań o charakterze psychospołecznym,  terapeutycznym i profilaktycznym wspierających rozwój  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych , w tym dzieci uzdolnionych. Absolwent może być zatrudniony w żłobku, przedszkolu, szkole,  jak  i w instytucjach wspomagających rozwój dziecka.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log