PL / EN / DE / UK


Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Cel studiów

Studia przygotowują słuchaczy do przygotowywania diagnoz pedagogicznych oraz konstruowania programów korekcyjno-kompensacyjnych.

Adresaci

Pedagodzy, nauczyciele oraz osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia diagnozy i terapii na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Zajęcia odbywają się w piątki.

Praktyki: 180 godzin

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log