PL / EN / DE / UK


Dialog motywujący

Charakterystyka studiów:

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności do psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, socjologów, teologów, rehabilitantów, dietetyków, fizjoterapeutów. Mogą również stanowić wartościową ofertę dla wszystkich tych, których celem i główną aktywnością zawodową jest kontakt z drugim człowiekiem, ze szczególnym uwzględnieniem procesu towarzyszenia ludziom w zmianie, tj. dla nauczycieli, psychoterapeutów, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz dla wszystkich osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z obszaru skutecznego motywowania innych ludzi do zmiany.

Studia umożliwiają praktyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w obszarze motywowania drugiego człowieka do zmiany w oparciu o narzędzia i strategie Dialogu Motywującego. Dialog Motywujący jest jedną z bardzo dynamicznie rozwijających się metod pracy psychologicznej na świecie. Znajduje zastosowanie niemal w każdym obszarze pracy z człowiekiem, szczególnie zaś tam gdzie występują problemy z motywacją. Wysoka skuteczność oddziaływania DM, poparta jest wynikami licznych badań klinicznych. Program studiów posiada pozytywną rekomendację Rady Naukowej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów PIDM.

Zdobyte w ramach studiów kompetencje dadzą możliwości, które absolwenci mogą wykorzystywać w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w placówkach, instytucjach i organizacjach, których działalność ukierunkowana lub związana jest z motywowaniem ludzi do zmiany. Absolwenci, którzy ukończą studia, uzyskają tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

 

Cele studiów:

Głównym celem studiów jest umożliwianie uczestnikom kursu podyplomowego zwiększenia kompetencji przydatnych w pracy z drugim człowiekiem oraz zwiększenia skuteczności pomocy i prowadzenia oddziaływań motywujących do zmiany. Zdobycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi stosowanych w Dialogu Motywującym, a także znaczenia procesu w Dialogu Motywującym, języka podtrzymania i niezgody oraz języka zmiany, jak też strategii pracy w duchu Dialogu Motywującego. Kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy z zastosowaniem metody Dialogu Motywującego. Praktyczne przygotowanie uczestników kursu do stosowania metody Dialogu Motywującego na poszczególnych etapach relacji pomagania.

 

Moduły zajęć:

Moduł I przedmiotów kształcenia podstawowego

 1. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
 2. Metody Dialogu Motywującego

 

Moduł II przedmiotów kształcenia teoretycznego

 1. Komunikacja w Dialogu Motywującym
 2. Proces w Dialogu Motywującym
 3. Strategie pracy w Dialogu Motywującym

 

Moduł III przedmiotów kształcenia praktycznego

 1. Trening umiejętności praktycznych 1
 2. Trening umiejętności praktycznych 2
 3. Trening umiejętności praktycznych 3
 4. Synergia w Dialogu Motywującym

Liczba semestrów: 2

Terminy zjazdów:

 • 5-6.10.2019
 • 9-10.10.2019
 • 7-8.12.2019
 • 11-12.01.2020
 • 15-16.02.2020
 • 14-15.03.2020
 • 25-26.04.2020
 • 16-17.05.2020
 • 6.06.2020

Liczba ECTS: 30

Liczba godzin dydaktycznych: 102

Liczba zjazdów: 9

Koszt studiów: 3200 (1600 zł. za semestr).

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log