PL / EN / DE / UK


Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość społeczna

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość społeczna

Cel studiów

Studia podyplomowe mają na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradców zawodowych, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Ponadto elementy przedsiębiorczości społecznej pozwolą kształtowanie umiejętności tworzenia i wdrażania narzędzi właściwych dla biznesu w celu wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log