PL / EN / DE / UK


Doradztwo zawodowe i społeczne

Doradztwo zawodowe i społeczne

Studia przygotowują do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i społecznego. Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące poradnictwa zawodowego oraz społecznego.

 

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, diagnozowania problemów zawodowo-społecznych, instytucjonalnego system wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych, pomocy społecznej, animacji i organizowania działań pedagogicznych, profilaktyki społecznej czy też pedagogiki pracy.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego oraz społecznego.

 

KOMPETENCJE:

Student jest gotowy do diagnozowania predyspozycji zawodowych, planowania ścieżki kariery zawodowej, rozwiązywania problemów zawodowo-społecznych oraz animacji środowiska lokalnego.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowywany do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych, poradniach zawodowych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log