PL / EN / DE / UK


Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Studia przygotowują słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy oraz osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Praktyki: 60 godzin

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log