PL / EN / DE / UK


Egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna

Cel studiów

Studia z zakresu egzekucji administracyjnej mają na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji wraz z wybranymi elementami postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego. W ramach prowadzonych studiów szczególny nacisk położny jest na nabycie i rozwinięcie umiejętności praktycznych prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i stosowanej praktyki.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest w szczególności do pracowników urzędów administracji publicznej, tj. głównie administracji skarbowej, celnej i samorządowej, a także dla pracowników ZUS, Policji, Straży Granicznej itp., którzy w swojej wykonywanej pracy zajmują się egzekucją administracyjną, bądź z uwagi na pełnione funkcje w administracji chcą rozszerzyć swoją wiedzę.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów zdobywają umiejętności praktycznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki (możliwe niektóre soboty i niedziele).
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log