PL / EN / DE / UK


Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, kształcenie liderów z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych, itp.), a także przygotowanie do promowania i animowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród lokalnej społeczności oraz instytucji publicznych i niepublicznych.

Adresaci

Pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy samorządowi.

Kwalifikacje zawodowe

Słuchacze uzyskają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia PES (Podmiotów Ekonomii Społecznej)

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log