PL / EN / DE / UK


Gerontologia i opieka długoterminowa

Gerontologia i opieka długoterminowa

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie kadry profesjonalistów, dostarczenie słuchaczom najbardziej aktualnej i kompleksowej wiedzy, przygotowanie zawodowe pracowników różnych dziedzin poprzez uzyskanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do rozwiązywania problemów środowiska osób starszych w zakresie zachodzących zmian demograficznych oraz do oraz wszechstronne przygotowanie do organizacji pracy i realizacji opieki nad osobami starszymi w placówkach systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadający dyplom licencjacki lub magisterski oraz dla osób przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z tematyką studiów.

Kwalifikacje zawodowe

Podczas studiów słuchacze będą mogli uzyskać lub pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w aspekcie medycznym oraz aspekcie pomocy społecznej. Ukończenie studiów może też pomóc w uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji i znalezieniu pożądanego zatrudnienia osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami związanymi z procesami demograficznymi.

Absolwenci przygotowani zostaną do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc osobom starszym takim jak: domy pomocy społecznej, domy opieki, zakłady opiekuńcze, ośrodki i placówki kulturalne, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych i w innych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log