PL / EN / DE / UK


Logistyka i zarządzanie kryzysowe

Logistyka i zarządzanie kryzysowe

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu organizacji działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych o różnym charakterze. Słuchacz poznaje zasady tworzenia planów i scenariuszy działań zapewniających wsparcie logistyczne w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie operacji służących likwidacji skutków nagłych zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, epidemii itp, ratowaniu zdrowia i życia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osobom poszkodowanym.

Adresaci

Studia na kierunku Logistyka i zarządzanie kryzysowe adresowane są do kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej, kadry oficerskiej WP, pracowników służb sanitarnych, jednostek opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego i pomocy społecznej.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego i organizacji działań logistycznych zapewniających sprawne działanie i współpracę służb powołanych do zażegnywania stanów kryzysowych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log