PL / EN / DE / UK


Logistyka dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne)

Logistyka dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne)

Adresaci

Absolwenci, którzy uzyskali wyższe wykształcenie, pragnący zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.
Studia podyplomowe na kierunku Logistyka (studia kwalifikacyjne) prowadzone są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przygotowania metodycznego do nauczania przedmiotu.

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Ukończenie kierunku Logistyka (studia kwalifikacyjne) daje uprawnienia do nauczania przedmiotu Logistyka, ale nie daje uprawnień pedagogicznych do nauczania.

Praktyka: 90 godzin

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log