PL / EN / DE / UK


Opieka nad osobami zależnymi i starszymi

Opieka nad osobami zależnymi i starszymi

Cel studiów

Przesłaniem do powołania podyplomowych studiów opieka nad osobami zależnymi i starszymi jest rosnące zapotrzebowanie społeczne zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich.

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowany opiekun osób zależnych od pomocy innych osób, jak również jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących z osobami zależnymi, starszymi lub niepełnosprawnymi.

Kwalifikacje zawodowe

Podczas studiów słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę z psychospołecznych uwarunkowań pracy z osobami zależnymi, starszymi i niepełnosprawnymi, nawiązywania kontaktu z podopiecznym, diagnozowaniu potrzeb a także ich zaspakajaniu. Ponad to słuchacze nabędą umiejętności w opiece pielęgnacyjnej, w przygotowaniu podopiecznego do samo opieki, w pomaganiu i towarzyszeniu podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi, a także w pierwszej pomocy przedmedycznej. Słuchacz również pogłębi swoją wiedzę z zakresu opracowywania z podopiecznym indywidualnego procesu opieki oraz udzielania wsparcia emocjonalnego osobie zależnej i starszej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log