PL / EN / DE / UK


Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowany opiekun medyczny dla dzieci i dorosłych chorych i niesamodzielnych.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących z dziećmi chorymi, osobami chorymi, starszymi lub niepełnosprawnymi.

Kwalifikacje zawodowe

Podczas studiów słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu prawa rodzinnego, wybranych elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, metodyki pracy opiekuna, komunikacji interpersonalnej, metod pracy z rodziną, etyki opiekuna medycznego. Ponad to słuchacze nabędą umiejętności w opiece pielęgnacyjnej, w przygotowaniu podopiecznego do samo opieki, w pomaganiu i towarzyszeniu podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi, a także w pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log