PL / EN / DE / UK


Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowana opiekunka środowiskowa w domach osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących w domach z podopiecznymi niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

Kwalifikacje zawodowe

Podczas studiów słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu prawa rodzinnego, wybranych elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, metodyki pracy opiekunki, komunikacji interpersonalnej. Ponadto słuchacze nabędą wiedzę z organizowania pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych ludzi i rodzin potrzebujących pomocy w wyniku bezrobocia, zdarzeń losowych, osób dotkniętych uzależnieniami, a także osób bezdomnych. Pogłębią wiedzę ze współpracy z ośrodkiem opieki społecznej, uzyskają wiedzę z zakresu rozpoznawania potrzeb przez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, podejmowania działań w obrębie rodziny, organizacji społecznych i charytatywnych, mające na celu pomoc środowiska. Organizowania pomocy nieinstytucjonalnej w zakresie stwierdzonych potrzeb, dbania o stan higieniczny pomieszczeń mieszkalnych i urządzeń. Występowania do organizacji społecznych o pomoc doraźną i okresową, czuwania nad wykorzystaniem otrzymanych środków pomocy społecznej (żywność, odzież, pieniądze). Jak również słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji podopiecznego z opisem środowiska, wnioskami przedstawionymi do różnego typu organizacji oraz wnioskowania o umieszczenie wytypowanych osób w domach pomocy społecznej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log