PL / EN / DE / UK


Pedagogika lecznicza – studia dla personelu medycznego

 

Pedagogika lecznicza

Pedagogika lecznicza to specjalność na studiach podyplomowych przeznaczona dla personelu medycznego. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego oraz metod i środków pracy z pacjentami placówek służby zdrowia.

 

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do osób, które pracują lub zamierzają pracować w placówkach służby zdrowia.

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą metod pracy z pacjentami służby zdrowia, a także z zakresu m.in. następujących treści kształcenia: psychologia kliniczna, psychopatologia, pedagogika specjalna, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, a przede wszystkim z pedagogiki zdrowia i edukacji zdrowotnej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z pacjentami służby zdrowia. Posiada umiejętności związane z doborem środków i metod pracy z osobami korzystającymi z usług służby zdrowia.

 

KOMPETENCJE:

Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz pacjentów służby zdrowia, wykorzystując wiedzę i umiejętności medyczne oraz pedagogiczne.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log