PL / EN / DE / UK


Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

Adresaci

Pedagodzy, nauczyciele oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log