PL / EN / DE / UK


Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy, opiekuna lub asystenta.

Adresaci

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w szkole lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą, np. w szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opieki całodobowej (domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze) i opieki dziennej tj. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log