PL / EN / DE / UK


Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Adresaci

Pedagodzy, nauczyciele oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej  w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych itp.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log