PL / EN / DE / UK


Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log