PL / EN / DE / UK


Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i współczesnych problemów Romów

Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i współczesnych problemów Romów

Cel studiów

Celem studiów jest zarówno przekazanie słuchaczom wiedzy o historii, kulturze, języku Romów, ale także informacji praktycznych ułatwiających działania na rzecz społeczności romskiej na przykład w zakresie edukacji czy pomocy społecznej.

Adresaci

Oferta studiów jest kierowana do pracowników urzędów wojewódzkich, specjalnych i lokalnych (samorządowych), a także nauczycieli, pracowników i działaczy organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci dzięki zdobytej na studiach wiedzy, będą mogli dobrze wypełniać zadania realizowane w ramach ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów. Studia wyposażą ponadto słuchaczy w kluczowe umiejętności z zakresu opracowywania i wdrażania strategii i programów na rzecz poprawy położenia społeczności romskiej, a także innych społeczności mniejszościowych w Polsce. Nauczycielom i pracownikom oświaty pozwolą efektywniej pracować z młodzieżą romską.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log