PL / EN / DE / UK


Polityka społeczna i zdrowie publiczne

Polityka społeczna i zdrowie publiczne

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najbardziej aktualnej i kompleksowej wiedzy w zakresie  zachodzących zmian w polityce społecznej, roli państwa w zabezpieczeniu społecznym oraz wszechstronne przygotowanie do pracy w placówkach pomocy społecznej czy ochrony zdrowia.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadający dyplom licencjacki lub magisterski oraz dla osób przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z tematyką studiów, w tym organach administracji państwowej i samorządowej.

Kwalifikacje zawodowe

Podczas studiów słuchacze będą mogli uzyskać lub pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w aspekcie społeczno-kulturowym oraz aspekcie pomocy społecznej i aspekcie medycznym. Ukończenie studiów może też pomóc w uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji i znalezieniu pożądanego zatrudnienia osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami związanymi z polityka społeczną państwa.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log