PL / EN / DE / UK


Profilaktyka przestępczości i kryminologia

Profilaktyka przestępczości i kryminologia

Cel studiów

Studia mają na celu wprowadzenie do teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestników do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą najnowszą wiedzę na temat przestępczości i czynników kryminogennych.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log