PL / EN / DE / UK


Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (do nauczania przedmiotu – przygotowanie pedagogiczne)

CEL STUDIÓW:

Studia te przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, podstaw dydaktyki i emisji głosu, przygotowania dydaktycznego do nuczania przedmiotu.

 

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do osób które posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu.

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu psychologii oraz pedagogiki z elementami pedagogiki specjalnej. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych obejmuje szczegółowe przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Studenci nabywają także wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki przedmiotu.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz nabywa umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej.

 

KOMPETENCJE:

Student jest gotowy do prowadzenia zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

 

PRAKTYKA:

Praktyka wynosi 150 godzin.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Studia dają uprawnienia do prowadzenia zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.  Absolwent może podjąć pracę przedszkolach, szkołach oraz placówkach kształcenia ustawicznego.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log