PL / EN / DE / UK


Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i finanse

Organizatorem studiów jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSZiA w Opolu.

Cele i zadania studiów: przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

W toku zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg rachunkowych prowadzonych z wykorzystaniem systemów informatycznych komputerowo.

W ramach wykładów gościnnych, prelekcje mają przedstawiciele praktyki gospodarczej, związanej z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

W programie studiów m.in.:

  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza
  • rachunek kosztów
  • międzynarodowe standardy rachunkowości zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  • prawo podatkowe

Ukończenie studiów pozwala (po spełnieniu pozostałych warunków) ubiegać się w Ministerstwie Finansów o koncesje na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki (możliwe niektóre soboty i niedziele) w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log