PL / EN / DE / UK


Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej (placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 9 marca 2015 r. DPS.VI.51111.5.MJ/2015(24) l.dz. 1871).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log