PL / EN / DE / UK


Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

Adresaci

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele wszystkich typów szkół (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki  oraz  przygotowanie do pracy i rehabilitacji  osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących.

Praktyka: 180 godzin

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 450 godzin zajęć dydaktycznych oraz 180 godzin praktyk.

Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.

Rozpoczęcie: październik
Zakończenie: sierpień

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log