PL / EN / DE / UK


Trener umiejętności społecznych

Trener umiejętności społecznych

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie warsztatów przy zastosowaniu metod aktywizujących. Uczestnicy zostaną wyposażeni również w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grupą.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log