PL / EN / DE / UK


Wiedza o społeczeństwie i etyka (st. kwalifikacyjne)

Wiedza o społeczeństwie i Etyka

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przygotowania metodycznego do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie (WOS) oraz przedmiotu Etyka, bądź kolejnych stopni zawodowych (zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz ze standardami kształcenia nauczycieli zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. /Dz. U. Nr 207, poz.2110 z późniejszymi zmianami/).

Adresaci

Absolwenci, którzy uzyskali wyższe wykształcenie, pragnący zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Ukończenie studium daje uprawnienia do nauczania przedmiotów WOS i Etyka, ale nie daje uprawnień pedagogicznych do nauczania.

Praktyka: 180 godzin

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log