PL / EN / DE / UK


Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości (st. kwalifikacyjne)

Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania kolejnych stopni zawodowych (zgodnie z Kartą Nauczyciela), a także w celu zyskania przygotowania metodycznego do nauczania danego przedmiotu w szkole. Studium przygotowuje absolwentów studiów wyższych do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz Podstawy przedsiębiorczości (gimnazjum i liceum) oraz realizacji modułu ścieżki edukacyjnej Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (w szkole podstawowej).

Adresaci

Studium adresowane jest do osób z wyższym wykształceniem, które pragną zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Ukończenie studium daje uprawnienia do nauczania WOS, ale nie daje uprawnień pedagogicznych do nauczania.

Praktyka: 180 godzin

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log