PL / EN / DE / UK


Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz nabycie umiejętności szkoleń w zakresie BHP.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP. Po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Warsztaty specjalizacyjne
Ochrona środowiska naturalnego, problematyka człowieka w środowisku pracy.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log