PL / EN / DE / UK


Zarządzanie w placówkach oświatowych

Zarządzanie w placówkach oświatowych

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu organizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego placówki oświatowej, projektowania programu placówki, prawa oświatowego, komunikacji społecznej, zarządzania placówką oświatową i wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Słuchacz nabywa umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli realizowanych zadań, finansowania i analizy kosztów placówki oraz zarządzania personelem.

Adresaci

Studia na kierunku Zarządzanie w placówkach oświatowych adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze i operacyjne w szkołach wszystkich szczebli bądź innych placówkach oświatowych, a także do osób ubiegających się o te funkcje.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania i organizowania pracy placówki oświatowej, zarządzania finansami placówki, pozyskiwania funduszy unijnych oraz oceny pracy i planowania ścieżki rozwoju zawodowego podległych pracowników.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log